James Stevens No.14

James Stevens No.14 - James Stevens No.14
The restored James Stevens No.14 seen here approaching Stone Point at Walton-on-the-Naze

Next (1 of 8)
Old and New ( 1 )


Also in: James Stevens No.14

Old and New ( 1 )
Old and New ( 2 )
James Stevens No.14
James Stevens No.14
James Stevens No.14
Old and New ( 3 )
Launch Ceremony